6. Wie controleert of de biologische groente die ik in de supermarkt koop ook echt biologisch geteeld zijn?

De controle op productie, verwerking en handel wordt uitgevoerd door Skal. Skal is een door het ministerie van Landbouw aangewezen organisatie om in Nederland deze controle uit te voeren.
Een bedrijf dat door Skal is gecontroleerd en voldoet aan de regelgeving van de biologische landbouw ontvangt een certificaat voor de biologische productie. De bedrijven die gecertificeerd zijn, worden regelmatig gecontroleerd zodat u ervan verzekert bent dat u ook echt een biologisch product koopt. Supermarkten zijn vertegenwoordigd in de Raad van Advies van Skal. Zie ook: www.skal.nl