5. Wat is precies het verschil tussen biologische en reguliere landbouw?

In de biologische landbouw laat men de natuur zijn gang gaan. De belangrijkste normen voor de biologische landbouw zijn:

  • Gebruik van kunstmest is niet toegestaan. Voor de bemesting wordt gebruik gemaakt van dierlijke mest, compost, stikstofhoudende gewassen en enkele natuurlijke producten.
  • Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is geheel verboden. Om ziekten en plagen tegen te gaan wordt gebruik gemaakt van vruchtwisseling (niet dezelfde gewassen steeds op dezelfde plaats verbouwen), natuurlijke resistentie in planten en dieren en natuurlijke plaagbestrijders.
  • Er is extra aandacht voor diervriendelijke leefomstandigheden. Dieren hebben veel ruimte, hokken met stro en een buitenuitloop.
  • Medicijnen mogen in de veehouderij alleen worden toegepast ter bestrijding van ziekten en dus niet preventief. Standaardmedicijnen in het voer en groeihormonen zijn verboden.
  • In de biologische productie maakt men geen gebruik van genetische modificatie.